Späť na úvodnú stranu                             Späť na úvodnú stranu
Dôvody pre kúrenie drevom
 • ekologické spaľovanie

 • Množstvo prijatého CO2 = množstvu vydaného CO2.

  Drevo neobsahuje zlúčeniny síry a ťažkých kovov:
  absolútne množstvo CO2 vylúčeného horením dreva je 40÷50-krát menšie ako pri spaľovaní iných druhov palív

 • ekonomické kúrenie

 • spálenie 1 m3 suchého dreva = spáleniu 200 m3 plynu alebo 200 l ľahkého vykurovacieho oleja

  Ako správne a ekonomicky vykurovať

        Všeobecne platí, že z jedného kilogramu dreva pri vlhkosti do 20% získame 4 kWh energie. Pri účinnosti 80% zodpovedá výhrevnosť 1 kg dreva 3,20 kWh.

  1 kg dreva = 4 kWh energie

        Pre krb si vyberieme napríklad krbovú vložku s nominálnym výkonom 12 kW. Tento výrobcom udávaný údaj určuje "hodinový" výkon pri dávke paliva cca 4,3 kg a účinnosti spaľovania 70%. Znamená to teda, že pokiaľ chceme do vykurovaného priestoru dodať 12 kW výkonu, musíme každú hodinu priložiť a spáliť 4,3 kg paliva. Ale chce sa nám prikladať každú hodinu? Mnohí to robia "šikovnejšie" a do krbovej vložky naložia väčšiu dávku paliva, často koľko sa do nej vojde a k tomu ešte priškrtia prívod vzduchu. Ale výsledný efekt je iný ako by sme očakávali, pretože takýmto spôsobom sa zníži účinnosť a kvalita spaľovania, zvyšujú sa emisie a viditeľným znakom toho je začiernenie šamotovej výstelky ohniska a skla krbových dvierok.

        Pri kachlovej peci s nominálnym výkonom ohniska napríklad 4 kW ide rovnako o hodinový výkon, ale ten sa dosiahne spálením len jednej väčšej dávky paliva raz za 12 hodín. Teda výkon ohniska pri dávke paliva 15 kg a účinnosti spaľovania cca 80% je 48 kW, z čoho je zrejmé že ohnisko kachlovej pece je omnoho výkonnejšie v porovnaní s ohniskom krbovej vložky. Vyprodukovaná energia je uložená do akumulačného jadra pece a postupne je odovzdávaná sálaním počas 12 hodín vonkajším kachlicovým alebo omietaným plášťom pece do priestoru.

  Drevo ako čistý prírodný produkt

  Kolobeh CO2

  Rastliny sú schopné prijímať slnečnú energiu a uložiť ju. Pri fotosyntéze sa oxid uhličitý CO2 a voda premieňa na organickú látku a ostáva uchovaná v dreve ako energia. Pri spaľovaní sa táto energia znova uvoľňuje a využíva sa ako teplo. Príjem CO2 pri raste dreva je rovnako veľký, ako množstvo uvoľneného CO2 pri jeho spaľovaní, t.j. drevo ako hmota je z hľadiska obsahu CO2 neutrálne a tým nezaťažuje životné prostredie na rozdiel od fosílnych palív.

  Laik by možno povedal: "je jedno, akým drevom budem kúriť, dôležité je, že horí a hreje."

  Nie je to však pravda.

        Rôzne dreviny disponujú rozdielnou výhrevnosťou a horia rozličným spôsobom. Všeobecne dávame prednosť tvrdému drevu ako je dub, buk, jaseň, gaštan, ovocné dreviny. Horia krásnym plameňom a produkujú veľa žeravých uhlíkov, ktoré akumulujú a dlho vyžarujú teplo.

        Nech už vyberieme akékoľvek drevo, malo by byť dobre vysušené (podiel vody v suchom dreve dosahuje cca 20%). Vlhké drevo horí omnoho horšie, pretože veľká časť energie je spotrebovaná práve na odparenie vody obsiahnutej v dreve. Horiace vlhké drevo produkuje veľa dymu (vysoký obsah dechtu), málo plameňov a spôsobuje zanášanie ohniska, skla krbovej vložky, kotla a komína. Teda kúrenie vlhkým drevom je menej ekologické.

        Ak chceme, aby drevo dobre vyschlo, musíme gulatinu naštiepať na polienka a tie uložiť na dobre vetranom mieste, ktoré je chránené pred dažďom. Drevo sa suší zhruba dva roky. Časom podľa váhy polien odhadneme stupeň vyschnutia – čím sú suchšie, tým sú ľahšie. Zároveň aj tón, ktorý vydávajú pri údere o seba je jasnejší.

        Najčastejšie odporúčané drevo je z buka, najmä preto, lebo tento strom je u nás rozšírený a má vysokú výhrevnosť a čo je dôležité - rýchlo schne. Drevo musí byť uskladnené pod prístreškom ihneď po spílení, rozrezaní a naštiepaní, v opačnom prípade veľmi rýchlo práchnivie a stráca výhrevnosť.  Buk je snáď najlepšie a najvýhrevnejšie drevo - palivo u nás. 1 m3 má asi o 40% vyššiu výhrevnosť ako 1 m3 smreku.

  Gaštan jedlý je príbuzný buku, jeho drevo je hustejšie a kvalitnejšie, je vhodné aj na výrobu dosiek, trámov, sudov a ide o kvalitné kurivo s vysokou výhrevnosťou.

  Dub je vynikajúce palivové drevo, ktoré však musí najskôr dva roky schnúť – na rozdiel od ostatných drevín – neprikryté pod šírym nebom. Dážď ho zbaví trieslovín, ktoré obsahuje. Až potom je potrebné ho uskladniť pod prístrešok na jeden až dva roky, aby vyschlo. Má asi 70% výhrevnosti buku. Dáva krátky plameň, horí pozvoľna, dlho udržuje teplo. Je vhodnejší na voľné (otvorené) ohnisko než do krbu (málo vzduchu).

  Jabloň horí pekným plameňom. Aj hruška a čerešňa. Jabloň a hruška majú asi 70 až 80% výhrevnosti bukového dreva a sú preto v tomto porovnateľné s dubom.

  Čerešňa a slivka majú ešte o niečo vyššiu výhrevnosť. Slivka dáva dobre uhlie. Aj moruša má dobrú výhrevnosť a je dobrým palivom. Agát horí dobre, ale uhlie rýchlo zhasína a zanecháva mnoho popolu.

  Breza je listnatá drevina s mäkkým drevom. Má veľkú výhrevnosť (ako dub), ale rýchlo horí; je používaná k rozhoreniu ohňa. Je to výborné palivo, pomocou veľmi horľavej brezovej kôry môžete založiť oheň i za daždivého počasia.

  Platan má výhrevné drevo a dáva trvalý plameň.

  Ostatné mäkké dreviny, ako je lipa, vŕba, gaštan či topoľ, horia zle a majú slabú výhrevnosť.

  Ihličnany uvolňujú mnoho tepla, ale rýchle horia, vystreľujú žhavé uhlíky, zanášajú komín.

  Ľudia, ktorí doteraz drevom veľmi nekúrili, majú zlý odhad, koľko dreva napr. pri vykurovaní rodinného domu za zimu spotrebujú. Je to asi šesťnásobok objemu, aký pri skladovaní zaberie čierne uhlie.

  Výhrevnosť dreva

        Ak hodnotu 100 berieme do úvahy ako výhrevnosť bukového dreva, stupnica výhrevnosti rozličného dreva je nasledovná:

  Drevo listnatých stromov Drevo ihličnatých stromov
  jaseňové 144 borovicové živičnaté 109
  agátové 105 borovicové obyčajné 70 - 80
  javorové 104 smrekovcové 80
  bukové 100 smrekové 75
  brezové 86 - 96 jedľové 67
  dubové 85 - 94    
  lipové 68    
  jelšové 59 - 60    
  topoľové 58 - 62    
  vŕbové 68    


  hore

  © 2010  |  krbypecekominy.sk  |  info@krbypecekominy.sk 
  Všetky práva vyhradené